Regulamin serwisu deszczowce.pl


Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z serwisu deszczowce.pl (zwanego dalej Serwisem) możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony deszczowce.pl.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

3. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności.

Zakładane komponenty

4. Serwis świadczy usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom zakładania własnych komponentów oraz wykorzystywania gotowych skryptów, które mogą być umieszczane na stronach www należących do Użytkownika.

5. Niektóre komponenty (m.in. shoutboxy i quizy) mogą gromadzić i przetwarzać dane użytkowników. Administratorem danych założonego komponentu jest zakładający go Użytkownik i spadają na niego wszystkie wynikające z tego prawnie obowiązki, w tym obowiązek poinformowania i zebrania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku zbierania takich danych), wynikające z ustawy RODO.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę oraz sposób wykorzystania umieszczanych komponentów. Odpowiedzialność ta spoczywa na Użytkowniku, włączając w to monitorowanie stworzonego komponentu.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania i modyfikacji komponentów tworzonych przez Użytkowników.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam (w tym osób i firm trzecich) na stronie Użytkownika, na której umieszczony jest komponent lub skrypt. Punkt ten nie dotyczy stron, dla których została wykupiona i jest aktywna usługa wyłączenia reklam.

9. Korzystając z komponentów i skryptów serwisu nie można:
a) umieszczać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
b) umieszczać danych osobowych lub teleadresowych,
c) umieszczać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu lub innych stron internetowych,
d) świadomie wprowadzać w błąd,
e) umieszczać szkodliwej zawartości wpływającej negatywnie na działanie komputerów osób trzecich korzystających z komponentów,
f) naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności,
g) umieszczać komponentów lub skryptów na stronach niezgodnych z prawem, stronach erotycznych lub przekraczających granicę dobrego smaku

10. Serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Korzystanie z serwisu

11. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

12. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

13. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.

14. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

15. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

Gwarancja

16. Właściciel serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

17. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność i nie będzie nigdy wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu

Czas obowiązywania Regulaminu

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej

19. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

20. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.